ФОРМА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ НА ЖУРНАЛИСТИ

Медиа:

 

 

 

Ще излъча/публикувам следните видове материали за XXIX МФФ „Любовта е лудост”:

 

 

Потвърждавам, че ще предоставя своите публикувани материали или линк към тях, за XXIX МФФ „Любовта е лудост” на дирекцията на фестивала в срок до 10.09.2021г.

 

Прикачете официално писмо от медията, в която работите, подписано и подпечатано от нейния ръководител! (писмото трябва да е в .pdf формат)

1. МФФ „Любовта е лудост” си запазва правото да отхвърли дадена кандидатура за акредитация, включително в случаи на журналисти/медии, акредитирани на предишни издания, но с неизпълнени поети ангажименти за отразяване/изпращане на материали.

2. С предимство при издаването на акредитации се ползват медийните партньори на фестивала, гарантиращи неговото редовно отразяване.

3. Акредитацията осигурява достъп до прожекциите и пресконференциите по време на фестивала. Достъпът до всички останали фестивални събития е единствено с поименна индивидуална покана.

4. Формулярите за акредитация ще се приемат до 5 АВГУСТ 2021 г. включително, на e-mail: vfilipova@fccvarna.bg /сканиран екземпляр с подпис и печат/, както и на адрес: град Варна, бул. „Сливница” № 2, офис 107.

5. Одобрените за фестивала акредитации ще получат писмено потвърждение до 10 август 2021 г. включително.

6. Акредитации след гореспоменатия срок ще бъдат издавани само по изключение и срещу заплащане на такса от 100 (сто) лева.

7. Акредитациите са поименни.

8. Готовите акредитации ще бъдат раздавани при регистрацията за XXIX МФФ „Любовта е лудост” , която започва от 11:00ч. до 16:00ч на 27 август 2021 г.

За допълнителна информация: тел. 052/685 221, 052/685 251.