АКРЕДИТАЦИЯ ФИЛМИ

Заявка за участие във фестивала могат да подават единствено режисьорите или продуцентите на даден филм. За участие в официалната програма на фестивала могат да бъдат предлагани само дългометражни игрални филми, произведени през последните две години, освен при специална покана от дирекцията на фестивала.

 

 

За завършване на вашата регистрация, моля изпратете по пощата:

1.Вашият филм на DVD

2.Снимки:
- Селекция от снимки с високо качество от Вашия филм във формати – jpg, png, tif – една от които ще бъде разпечатана в каталог.
- Изображение на филмовия постер – максимум до 1 MB
- 4бр. изображения максимум до 1 MB всеки, за подключване към сайта на фестивала
3.Минимум 2 броя постери на филма.
 
Документацията трябва да бъде изпратена на адреса на организатора на фестивала не по-късно от 15 юни.